“Wat is de invloed van mindset op mijn team”

Team ontwikkeling

Een groep mensen die samenwerkt, vormt niet vanzelf een goed team. Daar gaat een proces aan vooraf. Een proces dat vraagt om initiatief, eerlijkheid, eigenaarschap en wederzijds respect. Een team kan pas echt vlammen als de leden van het  team competenties ontwikkelen, elkaar aanvullen en samen verantwoordelijkheid dragen voor het werk dat ze verrichten.

Workshop ontwikkelen van een Externe Mindset

Beschikt u over een methode die mensen helpt te zien wat hun impact op anderen is? Een manier die uw team helpt bij het plannen en evalueren en samenwerking stimuleert? Zo nee, en u bent geïnteresseerd hoe wij u daarmee kunnen helpen? Klik dan hieronder op de button meer info.

Teambuilding

In de sport is het heel normaal om te trainen op samenspel. In organisaties zien we dat veel minder. En dat terwijl iedereen weet dat we ook hier afhankelijk zijn van goede samenwerking. De werkvloer is meestal niet de plaats om uitgebreid stil te staan bij de manier waarop we met elkaar omgaan. Door een dag te gaan teambuilden brengt u uw team in een situatie waarbij het leert inspanningen in de praktijk effectief op elkaar afstemmen. Een inspirerende dag!

Teambuilding outdoor programma

In dit programma beginnen we met de teamrollen van Belbin en werken we daarna aan verschillende uitdagingen waarbij steeds een beroep wordt gedaan op: oplossingsgerichtheid, samenwerken, feedback geven en reflecteren.

Training Mindset & Teambuilding 1

Dit outdoorprogramma is een combinatie van de Letra training en de mindset workshop van Arbinger Institute. De deelnemers maken kennis met basis van het arbinger gedachtegoed en passen dit vervolgens toe in de opdrachten van de Letra training .

Training Mindset & Teambuilding 2

Werken jullie al met de methode van Arbinger aan mindset? Dan kun je het programma extra verdieping geven door met je team buiten de waan van de dag een training volgen waarbij er vanuit de theorie de  verbinding met de praktijk wordt gemaakt.

Heeft u een vraag?

w

Whats app

06-41042819

Telefoon

06-41042819

Email

info@mindsetatwork.nl

Contact fomulier

Mindset at Work