Wat is de invloed van mindset op mijn organisatie?

De impact van een interne mindset op een organisatie, haar medewerkers, processen en resultaten.

Het komt in elke organisatie wel eens voor, medewerkers die hun afspraken niet nakomen, fouten niet willen toegeven en verantwoordelijkheid afschuiven. Dit zijn kenmerken van een interne focus. Wat is het effect van de interne focus op de omgeving zoals klanten en collega’s? Wat is het effect op jou? Motiveert het je om je beste beentje voor te zetten? Waarschijnlijk niet en kost het je juist heel veel energie. De interne focus is dan ook de oorzaak van conflicten en beschadigt werkrelaties. Zelfs relatief kleine conflicten zijn al schadelijk en leiden tot problemen op de werkplek als miscommunicatie en frustraties. Deze conflicten leiden vaak tot slecht teamwork, trage besluitvorming, ziekteverzuim en hoog personeelsverloop. Deze factoren samen kunnen een organisatie grote schade toebrengen.

De impact van een externe mindset op een organisatie, haar medewerkers, processen en resultaten.

De externe mindset is een unieke manier van kijken en werken die individuen en organisaties helpt verder te kijken dan de beperkende focus op eigen doelen. In plaats daarvan richten mensen met de externe mindset zich op dat wat het meest belangrijk is; het effect van hun inspanningen. Een focus op effect maakt mensen bewust van hun aandeel in collectieve resultaten. Hiermee wordt organisatorisch disfunctioneren voorkomen en maakt het samenwerking mogelijk die tot betere resultaten leidt. Organisaties die de externe mindset hebben geïmplementeerd werken efficiënter omdat ze systemen afstemmen en verbeteren door deze te meten op impact in plaats van output. 

Hoe intern of extern is uw organisatie?

Hoe intern of extern is uw organisatie?

Als je een stip zou moeten zetten op de lijn tussen intern en extern waar zou je jouw organisatie dan plaatsen? Hoe groot is de ruimte tussen de stip en uiterst rechts op de schaalverdeling? Deze ruimte is het verbeterpotentieel waarmee je jouw organisatie soepeler, innovatiever en krachtiger kunt laten functioneren.

Doe hier het gratis mindset assessment en ontdek hoe INTERN of EXTERN gericht je organisatie werkelijk is.

Leiderschap fabriek

Ontwikkelen en inzetten van sterk leiderschap op alle niveau’s

Continu verbeteren

Ondersteunen van alle medewerkers bij hun streven naar prestatie en innovatie

Leren & groeien

Leren en groei gaan hand in hand, naast de waan van de dag onderzoeken

Externe focus

Vormgeven aan innovatie vanuit klantvraag en externe oriëntatie

Mindset & Strategie

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Het is als organisatie geen gemakkelijke opgave om jezelf steeds opnieuw uit te vinden, relevant en betekenisvol te blijven voor je klanten. Veel organisaties proberen hun dienst of product op de wensen van de klant af te stemmen door te werken vanuit een missie, visie en een daarbij passende strategie. In de praktijk echter zijn deze mooie volzinnen op de werkvloer vaak niet of onvoldoende terug te vinden. Dat komt omdat een verandering in missie visie of strategie daarnaast vaak om een verandering in cultuur vraagt.  En cultuur blijkt een van de lastigste zaken te zijn om in een organisatie te veranderen. Lastig maar niet onmogelijk. Wat mist is een methode die mensen helpt om de gewenste gedragsverandering te borgen in de cultuur van de organisatie. Een methode die samenwerking bevordert en de focus op gezamelijk proces en resultaten vergroot. Wilt u uw organisatie wendbaarder maken? Dan is onze 2-daagse workshop op basis van het Arbinger gedachtegoed iets voor u.

Systemen & proces aanpassingen

Dit samenwerkingsproces maakt de ontwikkeling van organisatiedoelstellingen, strategieën en implementatieplannen mogelijk om cross-functionele afstemming te creëren en diepe verantwoording in te bedden.

Strategische planning en uitvoering

Een grondige beoordeling van beleid, uitvoering en structuren met aanbevolen aanpassingen en implementatie-advies om ervoor te zorgen dat systemen en processen de manier van werken versterken.

w

Executive mentoring en begeleiding

Een grondige begeleiding door een mentor voor een geleide zelfanalyse van verbeteringsgebieden en een plan om de mindset verandering en leiderschaptools van Arbinger toe te passen. Mindset@Work helpt bij de implementatie van wijzigingen.

Heeft u een vraag?

w

Whats app

06-41042819

Telefoon

06-41042819

Email

info@mindsetatwork.nl

Contact fomulier

Mindset at Work