Waarom?

Vanuit de simpele ambitie om zaken beter en slimmer aan te pakken en ervaringen bij zowel grote (een investeringsbank) als kleine en middelgrote MKB bedrijven in diverse branches zijn we tot de volgende conclusie gekomen. Op het gebied van persoonlijke, team en organisatie ontwikkeling is een breed scala beschikbaar aan gedachtegoed en methodes om “succesvoller” te worden. De een effectiever dan de andere brengen ze allemaal op bepaalde vlakken inzicht en vooruitgang.

Toch bracht geen van alle werkelijke verandering althans in onze ogen niet genoeg.

 

Waarom we voor de naam Mindset@Work gekozen hebben.

 

Wat we bedoelen met de term mindset.

De Nederlandse vertaling van mindset is: manier van denken. Wij zien echter meer in de term mindset dan alleen een manier van denken. Wij zien het als een “instelling” van de “mind” of programmering van de hersenen. Net zoals een radio afgestemd kan zijn op bepaalde frequenties, kan onze mind ook ingesteld zijn in denken en doen. In de psychologie noemt men dit patronen of ook wel gewoontes. Een mooi voorbeeld is dat u vast wel eens met uw armen over elkaar zit. Doet u dat nu eens, dan zult u merken dat u een voorkeur boven en onderarm heeft. Op het moment dat u dit om wilt draaien (dus onderste arm boven) zult u merken dat dit niet of in ieder geval moeizamer verloopt. En als het u lukt dan voelt het enigszins ongemakkelijk. Wist u dat minstens 95% van wat we doen uit deze automatische en onbewuste patronen bestaat?

Over de meeste zaken hoeft u dan ook niet eerst na te denken als u ze wilt uitvoeren. Gelukkig maar anders zou u zich van elke afzonderlijk handeling bewust moeten zijn. Hoeveel extra tijd zou dat in beslag nemen? Zou het gevaar opleveren denkt u als u uw aandacht bijvoorbeeld tijdens het autorijden richt op de basis vaardigheden van het autorijden zoals koppelen, gasgeven, schakelen en remmen? U zult het met ons eens zijn dat u uw aandacht beter op de weg en het overige verkeer kunt houden.

En toch zijn er situaties in het verkeer waarin mensen zich (onbewust) door randzaken af laten leiden. Gelukkig in veruit de meeste gevallen zonder desastreuze gevolgen. Bijvoorbeeld door een piepje dat aangeeft dat er een bericht op de telefoon aangekomen is. Gelukkig in veruit de meeste gevallen zonder desastreuze gevolgen. Niemand zal hiermee bewust anderen en zichzelf in gevaar willen brengen maar de realiteit is dat het toch gebeurt.

In bovenstaand voorbeeld 1 heeft u profijt van uw geautomatiseerde gedrag en in voorbeeld 2 levert uw geautomatiseerde gedrag een gevaarlijk situatie op.

En dit principe werkt in onze ogen hetzelfde in een organisatie. Dat wil zeggen dat de organisatie collectief (alle individuen samen) dingen doen / gedrag vertonen waarmee de organisatie succesvol is. Echter het zal ook dingen doen / gedrag vertonen waarmee men niet succesvol is. In dat geval zou het mooi zijn als de organisatie zich hier zowel collectief als individueel bewust van zou zijn of kunnen worden. Dat is immers de voorwaarde om te komen tot een oplossing. Dit verkregen bewustzijn is een bron voor een innovatie.

Ziet u: Eerst de bewustwording van “instellingen” daarna het veranderen van die instellingen van “the mind” en daarom kozen we de naam Mind set at work.

De ’’juiste mindset” mindset bestaat niet.

En zoals u uit bovenstaande informatie af kunt leiden bestaat de juiste mindset niet evenals er ook geen verkeerde mindset bestaat. Het is een continu proces van bewustwording en waar nodig leren en ontwikkelen. U ontdekt bijvoorbeeld gedrag van uzelf dat niet bijdraagt aan dat wat u wenst te bereiken. Uitstel gedrag is een mooi voorbeeld. Het brengt u niet waar u wilt zijn. Wat zou het mooi zijn als we dat gedrag (patroon / programma) als ware het een computer programma konden verwijderen en er nieuwe software voor in de plaats konden plaatsen.  

Heeft u een vraag?

w

Whats app

06-41042819

Telefoon

06-41042819

Email

info@mindsetatwork.nl

Contact fomulier

Mindset at Work