“Het is niet de verandering zelf maar juist het inzicht dat er een verandering nodig is die het proces in gang zet”

Figuur 1 : Mindset bepaalt resultaat

Wat we bedoelen met de term mindset.

De letterlijk vertaling van mindset is manier van denken. Wij zien echter meer in de term mindset dan alleen een manier van denken. We zien mindset als het totale pakket van instellingen of settings waar gedrag in feite vast gelegd is. Hier valt bijvoorbeeld de manier van denken (denken is ook iets wat je doet) onder. Maar bijvoorbeeld ook de wijze waarop je resultaten interpreteerd. 

Waarom een eigen methode ?

Vanuit de simpele ambitie om zaken beter en slimmer aan te pakken hebben we moeten constaren dat bestaande methodes om “succesvoller” te worden soms deels werken maar niet de verandering die wij mogelijk achten brengen. Met deze constatering als vertrekpunt ontwikkelde wij op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek een logische methode die mensen en organisaties in staat stelt om duurzaam en zelfstandig veranderingen door te voeren.

Waarom we voor de naam Mindset@Work gekozen hebben.

Met ons progranma richten we ons op bedrijven en organisaties aangezien deze over het algemeen een resultaat focus hebben. Het model maakt simpelweg gebruik van en brengt de discrepantie in kaart die kan bestaan tussen wat mensen of organisaties in feite doen en hun beoogde resulaten. 

Heeft u een vraag?

w

Whats app

06-41042819

Telefoon

06-41042819

Email

info@mindsetatwork.nl

Contact fomulier

Mindset at Work