Investeren in mindset loont!

De mate waarin jij jouw talenten weet te ontwikkelen en inzet voor jouw omgeving levert een belangrijke bijdrage aan jouw succes en dat van je omgeving. Bovendien is het ontwikkelen van je talenten leuk en zinvol. Reden temeer dus om met deze ontwikkeling bezig te zijn. Er zijn talloze trainingen beschikbaar om je te helpen ontwikkelen op specifieke vaardigheden die bijvoorbeeld goed passen bij jouw functie. Naast deze trainingen kun je er ook voor kiezen om meer inzicht te krijgen in (jouw) mindset.

 

Met mindset bedoelen we de manier waarop je naar andere mensen, je omgeving, uitdagingen, doelen enzovoort kijkt. Mindset is voor veel mensen onbewust en onzichtbaar. Toch heeft jouw mindset meer invloed op jouw resultaten dan je misschien denkt. Je zou het kunnen vergelijken met de kracht van luchtweerstand op een formule 1 auto. Je ziet het niet en toch heeft het grote invloed op de performance van de auto.  Met vleugels, bargeboards en andere aerodynamische delen wordt de lucht zo beïnvloed dat deze bijdraagt aan de prestaties van de auto.

Zoals lucht een onzichtbare kracht is die invloed heeft op de prestaties van een formule 1 auto is “Mindset” de onzichtbare kracht die grote invloed heeft op jouw prestaties en die van jouw organisatie. In de wereld van de F1 besteden ze miljoenen aan de ontwikkeling en gebruiken ze tools om hun bolides efficienter en effectiever om te laten gaan met lucht. Als mens kun je ook gebruik maken van tools die jou helpen verbeteren door je mindset te meten en actief te werken aan het verbeteren ervan.

Impact op jouw leervermogen

Wanneer je tools hebt waarmee je meer inzicht verkrijgt in jouw mindset en het effect van jouw mindset ziet op je leervermogen doet en je dan ben je veel beter in staat om

Impact op mensen in jouw omgeving

Uit onderzoek blijkt dat mensen die actief bezig zijn met hun mindset in staat zijn om zich (maar liefst) 4x sneller te ontwikkelen dan mensen die geen aandacht besteden aan en inzicht hebben in hun mindset. Investeren in je “mindset” voor studenten, medewerkers, managers, sales mensen  is zogezegd een “no brainer” aangezien je hiermee afgezien van de verbeterde impact op je omgeving je ontwikkeling versneld en elke opvolgende training of cursus sneller en beter beklijft.